Távhő díjak

 
Az alábbiakban a 2012. január 1. előtt érvényben lévő díjtételek találhatók.
 
A 2011. évi XXIX. törvény 223.§ (14) bekezdése alapján a kormány a távhőárakat az aktuális szinte befagyasztotta.
2011. április 1-től a távhőszolgáltatás lakossági díjait
a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
 
 
LAKOSSÁGI DÍJAK
 
Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése az 54/2007. ( XII. 20. ) rendeletében a távhőszolgáltatás díjait az alábbiak szerint határozta meg:
 
   -  2011. január 1-től érvényben lévő lakossági célú díjak, díjtételek
 
 
Díjtétel megnevezése
Mértékegység
  Egységár  
Havi díjtétel
Alapdíj (2005. január 1-től) 
     
- fűtési célú felhasználásra 

  Ft / lm3 / év

 207 Ft  17,25 Ft
- melegvíz célú felhasználásra

  Ft / lm3 / év

 46,2 Ft  3,85 Ft
- lakóházak lépcsőházai, közös helyiségei

  Ft / lm3 / év

 0 Ft 0 Ft
Hőenergia díja (2008.11.01.-től) 3.552 Ft/GJ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti egységárak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Szolgáltatásunk díjaira a hatályos Általános forgalmi adóról szóló törvény alapján ÁFA -t számítunk fel.
 
A használati melegvíz felmelegítésének hődíj költsége egyenlő a melegvíz fogyasztás, a fajlagos hőszükséglet és a hőenergia díj szorzatával.
Hidegvíz díj :       
2011. január 1-től  (500 Ft  Ft/m3 + 5 Ft/m3 vízterhelési díj )   505 Ft/m3+ ÁFA.
1 m3   hidegvíz felmelegítéséhez felhasznált hő mennyisége  0,28 GJ/m3. 

 

 
 
 
KÖZÜLETI DÍJAK
 
 
Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése az 54/2007. ( XII. 20. ) rendeletében a távhőszolgáltatás díjairól rendelkezik. A rendelet hatálya - az 1 §-ban foglaltak szerint - a legmagasabb hatósági ár tekintetében kizárólag a lakossági fogyasztókra terjed ki.
Az 54/2007. (XII. 20) KR. számú rendelet 2. számú mellékletében rögzített díjképlet figyelembevételével a Szolgáltató határozza mega Közületi Fogyasztók hőenergia díját.
 
-  2011. január 1-től érvényben lévő közületi célú díjak, díjtételek
Díjtétel megnevezése
Mértékegység
  Egységár  
Havi díjtétel
Alapdíj (2005. január 1-től) 
     
- fűtési célú felhasználásra 

  Ft / lm3 / év

 207 Ft  17,25 Ft
- melegvíz célú felhasználásra

  Ft / lm3 / év

 46,2 Ft  3,85 Ft
- lakóházak lépcsőházai, közös helyiségei

  Ft / lm3 / év

 0 Ft 0 Ft
Hőenergia díja 3.665 Ft/GJ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti egységárak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Szolgáltatásunk díjaira a hatályos Általános forgalmi adóról szóló törvény alapján ÁFA -t számítunk fel.
 
A használati melegvíz felmelegítésének hődíj költsége egyenlő a melegvíz fogyasztás, a fajlagos hőszükséglet és a hőenergia díj szorzatával.
Hidegvíz díj :    
2011. január 1-től  (500 Ft  Ft/m3 + 5 Ft/m3 vízterhelési díj )   505 Ft/m3+ ÁFA.
1 m3   hidegvíz felmelegítéséhez felhasznált hő mennyisége  0,28 GJ/m3.
   
 
Az ÁFA törvény változásai a távhőszolgáltatásra vonatkozóan:
 
2009. július 1-től             25%             
2009. augusztus 1-től     18%
2010. januártól              5 %
 
A távhő alatt továbbra is kizárólag a fűtési célra, illetve a használati melegvíz-készítés céljára távhővezeték-hálózaton keresztül biztosított hőenergia értendő (alap és hődíj), a melegvíz szolgáltatáshoz felhasznált, felmelegített hidegvíz nem.
 
A fentiek alapján 2010. január hónaptól számláinkban az alábbi adókulcsokat alkalmazzuk:
 
Fűtési alapdíj                      5%                          
Fűtési hődíj                        5% 
Melegvíz alapdíj                  5%                       
Melegvíz hődíj részfizetés    5%
Melegvíz hidegvízdíja         25%
  
 

 

Az év szolgáltatója

2018. 12. 14.

A TERMOSTAR Kft. az év szolgáltatója! 

teljes hír »

Elkezdődött a belvárosi távhő- rendszer fejlesztése

2018. 09. 25.

Az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakozását és a rendszer korszerűsítését célzó KEHOP 5.3.1. pályázat első ütemének keretében megkezdődött a TERMOSTAR Kft. belvárosi távhőrendszerének fejlesztése.

A beruházással kapcsolatos kérdésekkel hívja infóvonalunkat: 06 / 80 / 205-223

teljes hír »

Téli rezsi- csökkentés

2018. 03. 20.

 

a Kormány 39/2018. (III.12) Korm. rendeletének végrehajtásáról a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

 

teljes hír »