Közös Képviselői Hírek

2017. 05. 23.

FŰTÉSINDÍTÁS !


Tisztelt Közös Képviselő!


Társaságunk szeptember 15-étől a következő év május 15-éig áll Fogyasztói rendelkezésére fűtési szolgáltatással (a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtási rendeletének – 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendeletnek – megfelelően).

A fűtési időszak alatt a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. akkor indítja el a távfűtést Kecskeméten, ha a külső hőmérséklet napi középértéke – az időjárás előrejelzése szerint – nem haladja meg a +10 'C-ot, illetőleg a három egymást követő napon a + 12 'C-ot. 
Ez előfordulhat mától – 2017. szeptember 20-ától – kezdődően bármelyik napon, akár hétvégén is.

Az elkövetkező napokban a meteorológiai előrejelzések szerint átmeneti lehűlés várható időnként esővel, széllel, amely a hőérzetet igen kedvezőtlenül befolyásolja.

A napi várható átlaghőmérséklet előre láthatólag nem indokolja minden épületben a fűtés beindítását (például a jól hőszigetelt épületekben lakók lehet, hogy még nem igénylik a fűtést), ezért a fogyasztói szokások, elvárások alapján TERMOSTAR Kft. munkatársai szeptember 21-én, csütörtöktől 
 
 
írásbeli megrendelés alapján

indítják el a távfűtést (e-mailcím : diszpecser@termostar.hu),

ha Önöknél felhasználói hőközpont van !


Kérjük a Lakóközösség Képviselőit, az Intézmények Vezetőit, mielőbb jelezzék a fűtési igényeiket!

(Szolgáltatói (tömb) hőközpontok esetén a lakóközösségek képviselőinek 2/3-a együttesen kérheti a fűtés indítást.)

 
A zökkenőmentes fűtésindítás érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket, és kérjük további segítségüket, együttműködésüket:


1. Kérjük, hogy jelezzék a hibabejelentő telefonunkon (76/48-18-18), ha a fűtési rendszer még le lenne ürítve, így kollégáink – díjfizetés ellenében – gondoskodni tudnak a rendszer fűtővízzel való feltöltéséről!

2. A légtelenítési munkák gyors elvégzésének feltétele, hogy biztosítsák a hőfogadó helyiségekbe, a hőközpontokba és a felső szinteken levő lakásokba való bejutást. 

3. Napközben az időjárás függvényében az automatikák szabályoznak, tehát ha kinn melegszik az idő, akkor csökken a fűtővíz hőmérséklete a lakásokban.
 
4. Kérjük Önöket, ne engedélyezzenek most már olyan munkákat, amelyek miatt a vizet le kell engedni a rendszerből!
Hogyan segíthetik a társasház lakói a fűtés zökkenőmentes indulását?

• Ellenőrzik a radiátorszelepeket, hogy azok nyitva vannak-e. 

Ez szükséges ahhoz, hogy a fűtővíz minden radiátorba eljuthasson, és a légtelenítési munkákat kollégáink el tudják végezni.

• Biztosítják a bejutást a felső szinteken levő lakásokba a légtelenítési munkák gyors elvégzése céljából.Fűtés indításkor – miután sokan egy időben telefonálnak – előfordulhat, hogy várni kell a hibafelvevők jelentkezésére, amelyért előre is szíves türelmüket kérjük!

Köszönjük együttműködésüket, és – a közös feladatunk – a lakók minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében végzett tevékenységüket, segítségüket.
 

 

 
 
 
Tisztelt Közös Képviselő!
 
 

Ezúttal is tájékoztatjuk Önt, hogy az előre láthatóan tartós meleg időre tekintettel a TERMOSTAR Kft.

2017. május 2-án (kedden) leállította a távfűtést Kecskeméten. 


A fűtés május 15-éig újraindítható, ha a külső hőmérséklet csökkenése azt indokolja. 

(A 2005. évi XVIII. sz. távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint a fűtési időszak: az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak).

Kérjük, jelezzék, ha a lakóközösségük úgy döntene, hogy a távfűtést továbbra is igényli!

A fűtés leállításáról és a téli hődíj elszámolásáról a májusi hírlevélben részletes tájékoztatást fogunk nyújtani Fogyasztóinknak.
Mellékelten küldünk egy közérdekű közleményt, melyet javaslunk elhelyezni a társasház faliújságján.

Az elfogyasztott hőt a társasházi hőmennyiségmérő méri, így fizetni annyit kell majd, amennyi hőt a fűtési idényben elfogyaszt a lakóközösség.


A távfűtéssel kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel, problémáikkal keressék műszaki szakembereinket a 76/50-40-40-es vagy a 76/48-18-18-as telefonon.


Kecskemét, 2017. május 2.
 
 

 
 
Tisztelt Közös Képviselő!


A Kecskeméti Társasházközösségek Érdekvédelmi Egyesületének tagjai (Kecskemét város több ezer távfűtött lakásának képviselői) minden hónap utolsó csütörtökén találkoznak, hogy átbeszéljék az aktualitásokat.

Meghívásukra – a tavalyi évhez hasonlóan – 2016. szeptember 29-én a TERMOSTAR Kft. ismét képviselte magát a Közös Képviselői Fórumon, melynek fő témája a távfűtés indítása volt Kecskeméten.

Horváth Attila, a TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: örömmel vettük most is a meghívást, hiszen a Közös Képviselők a legfontosabb partnereink. Rajtuk keresztül érjük el leggyorsabban Fogyasztóinkat, Kecskemét távfűtött otthonainak lakóit, mintegy 40 ezer lakost.


 „Hogyan történik a fűtési hődíj előleg számlázása a 2016/2017. évi fűtési idényre?”című tájékoztatójában Molnárné Salánki Margit kereskedelmi osztályvezető kollégánk az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

• A 2016. október havi számla félhavi fűtési hődíjelőleget tartalmaz, melyet az előző fűtési idény tényleges, egyéni hőfelhasználása alapján számlázunk ki. 

Kivéve: a Kossuth tér 6-7. és a Mátis Kálmán u.12. sz. alatti társasházakat, ahol a fűtés és a használati melegvíz fogyasztás elszámolása havonta történik, az újonnan felszerelt berendezések segítségével.

• A hődíjelőleg számításánál szereplő érték (GJ/hó) módosítható az október havi számla kézhezvételét követően: levélben, e-mailben az ugyfelszolgalat@termostar.hu címen vagy személyesen az ügyfélszolgálaton (Akadémia krt. 4.). 
• Telefonon nincs mód a havi hődíjelőleg megváltoztatására.


 „Mit érdemes tudni a társasházak lépcsőházának fűtéséről és azokról a helyiségekről, ahova nem lehet költségosztókat felszerelni?”címmel, Galamb János energetikai osztályvezető tartott ismertetőt:

- Minden olyan helyiségben költségosztókat kell felszerelni, ahol hőleadó működik és a költségosztó műszakilag felszerelhető.
Ha a közös helyiségek hőfogyasztásának számlázását nem kéri a közösség, akkor nem kell felszerelni a készülékeket. 
- A garázsok, közös helyiségek, üzletek mennyezetén elhelyezett csőfűtőtestekre is fel kell szerelni a költségosztókat, ha műszakilag lehetséges (a költségosztó cég határozza meg).
Ha a fogyasztó hibájából ez nem történik meg, az épület (fajlagos) átlagfogyasztásának 2,5-szeresét számítja fel a költségosztó cég.


„Legyen minden társasháznak önálló hőközpontja”.

Mit is jelent ez?

A TERMOSTAR Kft. stratégiai célja, hogy megszüntesse a városban az 500-600 lakás fűtését ellátó tömbhőközpontokat (szolgáltatói hőközpontokat). Helyettük az anyagi és pályázati lehetőségük függvényében, az üzleti terveik szerinti ütemezésben minden épület hőfogadójába (általában 30-60 lakásonként) ún. fogyasztói hőközpontokat épít be, ahová a hőt közvetlenül a fűtőművekből új távhővezetékeken vezeti.

Milyen előnyökkel jár a fogyasztó részére a felhasználói hőközpontok kialakítása?

• Ezzel a berendezéssel lehetővé válik a közösségek (30-60 lakásban élők) számára, hogy igényeiknek megfelelően tudják elindítani az épületrész fűtését és természetesen a fűtés leállításáról is dönthetnek. (Ennek hiányában több száz lakás tulajdonosának együttesen kell kérni a fűtés indítását, leállítását). 

• Nem csak a fűtés indítás időpontját tudják a lakók eldönteni, hanem lehetőség van egyéni „fűtési menetrend” kialakítására is.

• A szolgáltatás színvonalának emelésével jobban ki tudjuk elégíteni a fogyasztók igényét.

• A felhasználói hőközpontnak közvetett haszna nemzetgazdasági szinten a csökkenő energiafelhasználás, a környezet védelme. Ez a megoldás új, jól szigetelt távvezeték építést igényel, melynek eredménye a kisebb hőveszteség.         


 „Legyen minden társasháznak önálló hőközpontja” címmel Bapcsánné Pekár Beatrix beruházó kollégánk a tájékoztatójában megemlítette, hogy cégünk ez év tavaszán megkereste az érintett társasházközösségeket ezzel a programmal kapcsolatban. Ismertette a program műszaki tartalmát:

- a felhasználói hőközpont olyan gépészeti berendezés, amely tartalmazza a hőcserélőt, szivattyúkat, szabályozó szerelvényeket, tágulási tartályt, használati melegvíztárolót és a távfelügyeleti rendszert,
a felhasználói hőközpont a társasház közös helyiségében, hőfogadójában kerül kialakításra,
- kialakításának teljes költséget a TERMOSTAR Kft. viseli,
- a fejlesztés tartalmazza a tervezéseket, a műszaki, gépészeti berendezéseket, a létesítéshez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzését és költségét,
- a közeljövőben várhatóan megnyíló pályázati lehetőségek igénybevételével – a társasházközösségek lakóinak hozzájárulásával – Önök is támogathatják a TERMOSTAR Kft. fejlesztési terveinek megvalósulását.


A fűtés indítás legfontosabb teendőiről Pásztor András szerelésvezető kollégánk adott tájékoztatást. 

- Fűtésindítást követően 2 hétig – a bejelentés sorrendjében (időseket és kisgyermekes családokat előnyben részesítve) – ingyenesen végezzük el a légtelenítést. 
Egyéb munkákról (radiátor csepegés, folyás, szelep leragadás) cégünk számlát állít ki.
- Hogyan segíthetik a társasház lakói a fűtés zökkenőmentes indulását?
• Segítséget jelent, ha biztosítják a bejutást a felső szinteken levő lakásokba a légtelenítési munkák gyors elvégzése céljából.
• Kérjük, ellenőrizzék radiátorszelepeiket, hogy azok nyitva vannak-e! Ez szükséges ahhoz, hogy a légtelenítési munkákat el tudjuk végezni annak érdekében, hogy a megfelelő hőmérsékletű fűtővíz akadálytalanul tudjon keringeni a fűtéscsövekben.
• A TERMOSTAR Kft. engedélye nélkül már ne kezdjenek olyan szerelési munkákba, amelyek miatt a fűtővizet le kell engedni a rendszerből!

TÁVFŰTÉS INDÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


Tisztelt Közös Képviselő és a Társasház Lakói!


Az időjárási előrejelzéseket és Fogyasztóink igényeit figyelembe véve a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
   

2016. október 4-én kedden elindítja a távfűtést.


Azokban az épületekben, ahol korábban megrendelték a fűtést, ott a szolgáltatást folyamatosan biztosítjuk.

Kérjük türelmüket, megértésüket, amíg a város minden távfűtött lakásának minden radiátorába eljut a megfelelő hőmérsékletű fűtővíz!Ezúton tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, hogy a fűtésindítást követően 2 hétig – a bejelentés sorrendjében – ingyenesen végezzük el a légtelenítést.


Hogyan segíthetik a társasház lakói a fűtés zökkenőmentes indulását?

• Ellenőrzik a radiátorszelepeket, hogy azok nyitva vannak-e. 
Ez szükséges ahhoz, hogy a fűtővíz minden radiátorba eljuthasson, és a légtelenítési munkákat kollégáink el tudják végezni.

• Biztosítják a bejutást a felső szinteken levő lakásokba a légtelenítési munkák gyors elvégzése céljából.


Mi a teendő, ha a lakásában még nem indult be a fűtés?

Ha a radiátorok 10 ºC alatti külső hőmérsékletnél - nyitott radiátorszelepek mellett - nem melegszenek, kérjük, jelezzék bármely elérhetőségeinken:
- honlapunkon: www.termostar.hu/hibabejelentő, vagy
- e-mailen írásban a diszpecser@termostar.hu címen, vagy
- a HIBABEJELENTŐ 76/48-18-18 telefonszámon.

Bejelentéskor kérjük megadni: 

- a fogyasztási hely azonosítót (6 jegyű szám a távhőszámla tetején, a középső oszlopban felülről a második adat),
- a bejelentő, lakástulajdonos nevét, telefon elérhetőségét, 
- a lakás címét (utca, házszám, emelet, ajtó), 
- az észlelt hiba leírását, a probléma jellegét!


Fűtés indításkor – miután sokan egy időben telefonálhatnak – előfordulhat, hogy várni kell a hibafelvevők jelentkezésére, amelyért ezúton is köszönjük türelmüket.
Körlevél a fűtés indításával kapcsolatban


Tisztelt Közös Képviselő!


Társaságunk szeptember 15-étől május 15-éig áll Fogyasztói rendelkezésére fűtési szolgáltatással (a távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtási rendeletének - 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet – megfelelően).

A fűtési időszak alatt a TERMOSTAR Kft. akkor indítja el a távfűtést Kecskeméten, ha a külső hőmérséklet napi középértéke – az időjárás előrejelzése szerint – nem haladja meg a +10 fokot, illetőleg a három egymást követő napon a + 12 fokot.

A kedvező időjárásra való tekintettel a napi átlaghőmérséklet eddig nem indokolta a fűtés általános beindítását, és a jövő hétre sem látszik szükségesnek a hőszolgáKörlevél a fűtés indításával kapcsolatbanltatás megkezdése.

A Lakóközösség Képviselői, az Intézmények Vezetői a fűtési hőszolgáltatást ettől eltérően írásbeli megrendelés alapján igényelhetik.

A felhasználói hőközpontokról ellátott társasházak esetén a Közös Képviselő kérheti a fűtés indítását, szolgáltatói (tömb) hőközpontok esetén a lakóközösségek képviselőinek 2/3-a együttesen kérheti az indítást.

A zökkenőmentes fűtésindítás érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket, és kérjük további segítségüket, együttműködésüket:


1. Kérjük, hogy jelezzék a hibabejelentő telefonunkon (76/48-18-18), ha a fűtési rendszer le van ürítve, így kollégáink – díjfizetés ellenében – gondoskodni tudnak a rendszer fűtővízzel való feltöltéséről!

2. A légtelenítési munkák gyors elvégzésének feltétele, hogy biztosítsák a hőfogadó helyiségekbe, a hőközpontokba és a felső szinteken levő lakásokba való bejutást.  

3. A fűtéskorszerűsített társasházakban – ha már minden lakásban elindult a fűtés – a lakók bármikor elzárhatják a radiátorszelepeket.

4. Napközben az időjárás függvényében az automatikák szabályoznak, tehát ha kinn melegszik az idő, akkor csökken a fűtővíz hőmérséklete a lakásokban.

5. Kérjük Önöket, ne kezdjenek most már olyan munkákba, amelyek miatt a vizet le kell engedni a rendszerből!


Hogyan segíthetik a társasház lakói a fűtés zökkenőmentes indulását?

• Ellenőrzik a radiátorszelepeket, hogy azok nyitva vannak-e. 
Ez szükséges ahhoz, hogy a fűtővíz minden radiátorba eljuthasson, és a légtelenítési munkákat kollégáink el tudják végezni.

 Biztosítják a bejutást a felső szinteken levő lakásokba a légtelenítési munkák gyors elvégzése céljából.


Fűtés indításkor – miután sokan egy időben telefonálnak – előfordulhat, hogy várni kell a hibafelvevők jelentkezésére, amelyért előre is szíves türelmüket kérjük!

Köszönjük együttműködésüket, és – a közös feladatunk – a lakók minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében végzett tevékenységüket, segítségüket.

 

Téli rezsi- csökkentés

2018. 03. 20.

 

a Kormány 39/2018. (III.12) Korm. rendeletének végrehajtásáról a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

 

teljes hír »

2017 évi pályázatok

2017. 12. 18.

Információk a 2017. évi pályázatokról

 

teljes hír »

termostar

2016. 06. 16.

A megújuló hőforrás

teljes hír »

Közlemény

2015. 10. 29.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »