Közérdekű adatok
Jogalap


A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. -  mint  többségi  önkormányzati  tulajdonú gazdasági társaság  - ezúton teszi közzé  a - 2009. évi CXXII. törvény alapján a Munka Törvénykönyve szerinti - vezető állásúnak minősülő, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalói, és a választott tisztségviselői részére nyújtott pénzbeli juttatásokat és egyéb alkalmazási feltételeket, melyeket a munkaszerződések és a megbízások tartalmaznak.

A TERMOSTAR Kft. rövid bemutatása

A  jelenlegi cég jogelődje, a TERMOSTAR KFt. 1993-ban alakult a Kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat távfűtési üzeméből, amely 1995-ben egyesült a DÉMÁSZ Rt. tulajdonú Kecskeméti Hőszolgáltató Kft-vel. A cég neve 2005. október 1-jétől KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. A tulajdoni arány:  69,51 % önkormányzati  és 30,49 %  NKM Áramszolgáltató Zrt. (2017. január 31-ig EDF DÉMÁSZ Zrt., 2017. november 6-ig DÉMÁSZ Zrt.)

A cég hőszolgáltatási tevékenységének eredménye a 90-es években  nullszaldós volt. Fejlődése 1999-től, a korszerű gázmotoros kapcsolt energiatermelés beindításától kezdődött. Azóta az ország egyik leghatékonyabban működő hőszolgáltatója. Árai országos összehasonlításban is kedvezőek, a fűtés és melegvíz alapdíja  a 95 település viszonylatában a legalacsonyabbak egyike. A háromszoros rezsicsökkentés után a kecskemétiek a hőért ma kevesebbet fizetnek, mint 2007-ben, az alapdíj pedig 1996-os szintű.
Gázmotoros kiserőműveiben - a hővel kapcsoltan - villamos energiát is termel és értékesít.

A Kft. nagy hangsúlyt helyez a gazdaságos hőtermelés és szolgáltatás ellátásához szükséges távhőhálózat és a gépészeti berendezések rekonstrukciójára,  karbantartására.
Másfél évtizede szorgalmazza a lakossági fűtéskorszerűsítést, így Kecskeméten ma már a 11 ezer távfűtött lakás 60 %-ában megoldott a radiátoronkénti fűtésszabályozás, amely további lehetőséget nyújt az energiával való egyéni takarékoskodásra.
A TERMOSTAR Kft-nek kiváló a kapcsolata a fogyasztóival, melyet a vevőelégedettségi kérdőívek visszajelzései és a jó fizetési morál is igazol. A cég 2007-ben elnyerte az „Elkötelezettség a Kiválóságért" európai minőségdíjat, 2012. évben pedig a középvállalatok között az év „Legjobb Munkahelye” lett., 2015-ben pedig bekerült az "Év Intelligens Vállalata TOP 10" közé.

A Kft. vezetői és minden munkatársa azért dolgozik, hogy a kecskeméti távfűtött lakásokban élő 35-40 ezer ember kedvező áron, folyamatosan megbízható minőségű szolgáltatáshoz jusson otthonában.
A csapok megnyitását követően folyjon a melegvíz, télen a lakásokban, üzletekben - igényeik szerinti - kellemes hőmérséklet legyen.

A Kft. középtávú célja, hogy olcsóbb megújuló energiák hasznosításával állítsa elő a hőt, ezzel csökkentve az import gáztól való függést, és új fogyasztók számára tegye elérhetővé a távhőszolgáltatást. Fontos még, hogy a kecskemétiek számára megmaradjon a füstmentes, tiszta levegő és az egészséges környezet, amelyet a Hőszolgáltató nagyban tud segíteni.

A vezető állású munkavállalók bemutatása:

Horváth Attila - ügyvezető igazgató

Képzettsége:      épületgépész üzemmérnök (Pollák Mihály Műszaki Főiskola, Pécs)
                           mérnök közgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest)
                           okleveles közgazdász
                                               (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
                           energiagazdálkodási szakközgazdász
                                               (Budapesti CORVINUS Egyetem Gazdálkodástudományi Kar)

2003-2008-ig a Felügyelőbizottság elnöke

Munkaszerződése határozott időre, 5 évre szól: (2008. október 15-től 2013. október 14-éig, és) 2013. október  15-étől 2018. október 14-ig áll fenn.

Személyi alapbére            2013. évben:     866.000 Ft/hó
                                          2014. évben:     892.000 Ft/hó
                                          2015. évben:     919.000 Ft/hó
                                          2016. évben:     947.000 Ft/hó
                                          2017. évtől        994.000 Ft/hó  

Éves prémium: a tulajdonosok által előre meghatározott feladatok teljesítése esetén az éves alapbér max. 50%-a.

Egyéb  pénzbeli juttatások: 2013. 2014. 2015. 2016. és 2017. években: étkezési hozzájárulás: 8.000.-Ft/hó, SZÉP Kártya juttatás 240.000.-Ft/év.  Egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a.

Munkaszerződése alapján a társaság taggyűlése ügyvezetői tisztségéből bármikor azonnali hatállyal visszahívhatja.  Indoklás nélküli visszahívás esetén megilleti a határozott időből még hátralévő időre jutó - de maximum 12 havi - átlagkereset.
Munkaviszony – egyéb módon való - megszűnése, megszüntetése esetén végkielégítés és felmondási időre járó bér nem illeti meg.
Munkaviszonyának  bármely okból történő megszűnése napjától 12 hónapon belül nem létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszonyt a munkáltatóval azonos tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel, továbbá nem köthet a saját nevében vagy javára a  munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
Ennek ellenértékeként a munkavállalót megilleti 6 havi személyi alapbérének megfelelő összeg a következők szerint:
-  3 havi személyi alapbérének megfelelő összeget a munkaviszony megszűnésekor,
- további 3 havi személyi alapbérének megfelelő összeget a munkaviszony megszűnését követő 12 hónap eredményes elteltével, amennyiben hitelt érdemlően írásban tett nyilatkozatban igazolja, hogy a megállapodásban foglaltakat betartotta.A bankszámla feletti rendelkezésre jogosult egyéb munkavállalók bemutatása:


Tuskóné Tokovics Klára - gazdasági igazgató

Képzettsége:      üzemgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest),
                           okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő
                           (PERFEKT Zrt., Pénzügyminisztérium Számviteli Képesítő Bizottság, Budapest)
                           építőipari árszakértő (PERFEKT Zrt., Budapest)
                           pályázatíró, pályázati szakértő
                                     (EUZERT UNIOS Továbbképző Intézet, Budapest)

Munkaviszonyának kezdete - a jogelőd cégnél - 1986. január 1., munkaszerződése határozatlan idejű
1993. október 1-jétől gazdasági igazgató, munkaszerződése határozatlan idejű.

Személyi alapbére            2013. évben:     843.000 Ft/hó
                                          2014. évben:     868.000 Ft/hó
                                          2015. évben:     894.000 Ft/hó
                                          2016. évben:     921.000 Ft/hó
                                          2017. évtől:       967.000 Ft/hó 

Munkabérét  - a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve - az ügyvezető igazgató állapítja meg.

Éves prémiuma: az ügyvezető igazgató által meghatározott  feladatok teljesítése esetén – a felügyelőbizottság egyetértésével - az éves alapbér max. 50%-a.

Egyéb  pénzbeli juttatások: 2013., 2014. 2015. 2016. és 2017.  években: étkezési hozzájárulás: 8.000.-Ft/hó, SZÉP Kártya juttatás: 240.000.-Ft/év. Egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a.

Munkaszerződése alapján,  amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Munka Törvénykönyve szerinti végkielégítés és felmondási időre járó bér.
Munkavállaló kötelezi magát az üzleti és technológiai titoktartásra a jelen szerződés érvényessége alatt, majd megszűnése után 5 évig. A szerződés megszűnését követő 1 éven belül nem létesíthet olyan munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve nem tarthat fel olyan egyéni vállalkozást, mely a társaság számára - alaptevékenységét tekintve - konkurenciát jelent. Ezen kötelezettségéért 6 havi személyi besorolási bérre jogosult, kivéve a közös megegyezés esetét.


Pék Gáspár - főmérnök

Képzettsége: okleveles gépészmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem)

Munkaviszonyának kezdete: 1999.08.30., munkaszerződése határozatlan idejű

Személyi alapbére:           2013. évben:     750.000 Ft/hó
                                          2014. évben:     773.000 Ft/hó
                                          2015. évben:     796.000 Ft/hó
                                          2016. évben:     820.000 Ft/hó
                                          2017. évtől:       861.000 Ft/hó 

Munkabérét - a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve - az ügyvezető igazgató állapítja meg.

Éves prémiuma: az ügyvezető igazgató által meghatározott  feladatok teljesítése esetén – a felügyelőbizottság egyetértésével - az éves alapbér max.  50 %-a.

Egyéb  pénzbeli juttatások: 2013., 2014. 2015. 2016. és 2017. években: étkezési hozzájárulás: 8.000.-Ft/hó, SZÉP Kártya juttatás: 240.000.-Ft/év.  Egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a.

Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Munka Törvénykönyve szerinti végkielégítés és a felmondási időre járó bér.
Munkavállaló kötelezi magát az üzleti és technológiai titoktartásra.


Nagy Krisztina – gazdasági igazgatóhelyettes
 
Képzettsége:    közgazdász (Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Zalaegerszeg)
                         társadalombiztosítási ügyintéző (Kecskeméti Regionális Képző Központ, Kecskemét)

Munkaviszonyának kezdete a munkáltatónál: 2013.03.04., munkaszerződése határozatlan idejű.
Gazdasági igazgatóhelyettesi megbízása: 2017. január 1-től.

Személyi alapbére:       2017. évtől: 683.000,- Ft/hó

Munkabérét - a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve - az ügyvezető igazgató állapítja meg.

Egyéb pénzbeli juttatások a 2013., 2014., 2015., 2016., és 2017-es években: étkezési hozzájárulás: 8.000.-Ft/hó, SZÉP Kártya juttatás 240.000.-Ft/év, Egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a.

Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Munka Törvénykönyve szerinti végkielégítés és a felmondási időre járó bér.
Munkavállaló kötelezi magát az üzleti és technológiai titoktartásra. 


Molnárné Salánki Margit – kereskedelmi osztályvezető

Képzettsége:   Közgazdasági szakközépiskolai érettségi
                                 (Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Kecskemét)
                        Adótanácsadó, mérlegképes könyvelő
                                (PERFEKT Zrt., PM Számviteli Képesítő Bizottság, Budapest)
                        Fogyasztóvédelmi referens
                                (Szent Imre Szakképző Iskola, Kunszentmiklós,
                                                 MÁTRIX Oktatási Központ, Kecskemét)

Munkaviszonyának kezdete: 1995.11.01., munkaszerződése határozatlan idejű

Személyi alapbére            2013. évben:     549.000 Ft/hó
                                          2014. évben:     554.000 Ft/hó
                                          2015. évben:     565.000 Ft/hó  
                                          2016. évben:     582.000 Ft/hó
                                          2017. évtől:       599.000 Ft/hó 

Egyéb  pénzbeli juttatások: 2013., 2014. 2015. 2016. és 2017. években: étkezési hozzájárulás: 8.000.-Ft/hó, SZÉP Kártya juttatás: 240.000.-Ft/év.  Egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a.

Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Munka Törvénykönyve szerinti végkielégítés és a felmondási időre járó bér


Dienes Zoltán – műszaki fejlesztési osztályvezető

Képzettsége:       Gépész üzemmérnök (GAMF, Kecskemét)
                            Épületgépész üzemmérnök (Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs)

Munkaviszonyának kezdete – jogelődnél -1982.05.31., munkaszerződése határozatlan idejű.

Személyi alapbére             2013. évben:       566.000 Ft/hó
                                          2014. évben:       585.000 Ft/hó
                                          2015. évben:       603.500 Ft/hó 
                                          2016. évben:       618.000 Ft/hó
                                          2017 évtől:          635.000 Ft/hó

Egyéb  pénzbeli juttatások: 2013., 2014. 2015. 2016. és 2017. években: étkezési hozzájárulás: 8.000.-Ft/hó, SZÉP Kártya juttatás: 240.000.-Ft/év.  Egészségpénztári hozzájárulás: havonta az alapbér 4%-a.

Amennyiben a munkaviszony - a munkáltató általi azonnali hatályú felmondás és a közös megegyezés esetét kivéve - nem a munkavállaló érdekkörébe eső bármely okból szűnik meg, úgy a munkavállalót megilleti a Munka Törvénykönyve szerinti végkielégítés és a felmondási időre járó bér

 
  
 
Felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló járandóságai
(a társaságnál 5 fős felügyelőbizottság működik)
 
 
 


 

Téli rezsi- csökkentés

2018. 03. 20.

 

a Kormány 39/2018. (III.12) Korm. rendeletének végrehajtásáról a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

 

teljes hír »

2017 évi pályázatok

2017. 12. 18.

Információk a 2017. évi pályázatokról

 

teljes hír »

termostar

2016. 06. 16.

A megújuló hőforrás

teljes hír »

Közlemény

2015. 10. 29.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »