Környezetvédelem

 

 
 
 
„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, amilyen eszközzel csak tudod, amilyen módon csak tudod, ahol csak tudod ...”    (John Wesley)
 
 
Társadalmi felelősségvállalás a kecskemétiekért
 
Társaságunk közel 40 ezer állampolgár számára szolgáltat megfizethető árú, állandóan megbízható minőségű szolgáltatást. Emellett igyekszünk más módokon is pozitívan befolyásolni a kecskeméti emberek, közösségek életét.
 
 
Környezetünk védelméért
 
Környezetpolitikánk fő vezérelve az energiatakarékosság mind a vállalati, mind a felhasználói oldalon. Ha ugyanis kevesebb energia fogy, csökken a légszennyezés. Ennek érdekében társaságunk jól felfogott érdeke a lakossági fűtéskorszerűsítési program támogatása, felhasználói hőközpontok létrehozása, korszerű, környezetbarát technológiák alkalmazása (pl. kapcsoltan termelt hő- és áramtermelés), és a meglévő rendszerek tervszerű karbantartása. Alapvető és minimum követelmény a cég összes folyamata esetén a jogi és egyéb környezetvédelmi előírások, határértékek betartása.
 
Legfőbb jövőbeni célunk: aktív szerepet kívánunk vállalni az Új Széchenyi Terv megújuló energia koncepciójába illeszkedő energiahatékonysági programok kecskeméti megvalósításában.
 
 
Vállalati kultúra a lakosság és üzleti partnereink szolgálatában
 
A fogyasztói kapcsolatainkban a legfontosabb a megbízhatóság, a gondos gazdálkodás és az átláthatóság biztosítása. Elvünk: „a bizalom alapja a pontos elszámolás”. Az etikus magatartás a cég likviditásának feltétele, amely eredményeként – a válság ellenére – megmaradt a viszonylag jó fizetési morál Kecskeméten. A cég társadalmi megítélése kedvező, a tájékoztatással, illetőleg az ügyfélszolgálati és a szerelő kollégákkal való elégedettség – az évenkénti felmérés szerint – kiváló. Jelentősebb programjainkat a sajtó érdeklődése is kíséri. Óvodákkal, iskolákkal, intézményekkel, hivatalokkal jó kapcsolatot ápolunk. Több önkormányzati cégnél munkatársaink végzik – megbízás alapján – a gazdasági adminisztrációs feladatokat.
 
 
Támogatáspolitika
 
Vállalati kultúránk része a helyi értékek, kulturális és sport programok, rendezvények támogatása (a rendelkezésre álló kereteken belül), segítségnyújtás társadalmi problémák esetén, – tevékenységünkhöz kapcsolódó – előremutató civil kezdeményezések felkarolása. Egyik legfontosabb ezek közül, hogy csatlakoztunk az
Ifjúsági Otthon által indított „Zöld Ernyő” programsorozathoz, melynek célja egybecseng társaságunk törekvéseivel: minden korosztályt – de elsősorban a gyermekeket – megszólítva pozitív irányú, környezettudatos szemléletformálást elindítani településünkön.
 
Statisztikai adatok a világból - megdöbbentő számokkal:
 
Ökolábnyom számítása:
 
 
Együttműködés társszervezetekkel
 
Cégünk aktívan részt vesz a távhőszolgáltatás szereplőit tömörítő MATÁSzSz munkájában. A szakmai szervezet bizottságai, munkacsoportjai lehetőséget biztosítanak a legjobb gyakorlatok, tapasztalatok megismerésére, átadására. Bízunk abban, hogy támogatva egymást a hazai és az uniós célok elérésében – a megújuló energiák felhasználásával és az európai technológiák alkamazásával – a távhőszolgáltatás hazánkban is húzóágazattá válik.
 
 
„A cél – indítószerkezet, amely működésbe hozza erőinket, szunnyadó képességeinket, és arra serkent, hogy fejlesszük, újból és újból próbára tegyük őket.”       Frank Crane
 
 
A környezetünk megóvása szívügyünk, ugyanis „Földünket nem örökségként kaptuk
nagyszüleinktől, hanem kölcsön vettük unokáinktól”.
 
 
Felelős gondolkodás a fenntartható fejlődésért és környezetünk megóvásáért
 
Európában a távhőszolgáltatás manapság reneszánszát éli. A fejlett államokban már igazolódott, hogy a megújuló energiák szabályozott keretek között történő hasznosítása többszörös gazdasági, társadalmi és környezeti előnyt jelent.
Mindezeket felismerve a meghirdetett Új Széchenyi Terv is – az uniós források kiegészítésével – nagy hangsúlyt helyez az energiagazdaság, ezen belül a biomassza termelésére és felhasználására. A terv így több nemzeti és helyi szintű problémára is megoldást kínál.
 
A TERMOSTAR Kft. – tulajdonosi támogatás mellett – évek óta kutatja a lehetséges irányokat a hő- és villamosenergia termelés versenyképességének növelése érdekében.
 
Folyamatban van egy koncepció kidolgozása fásszárú energianövények elégetésére alapozott – kapcsolt termelésű – korszerű erőmű létrehozására Kecskemét határában. A beruházás megvalósulásával a térségben újabb munkahelyek jöhetnek létre: a gazdák földjein energianövények termelhetők, melyek hosszú távon eladható tüzelőanyagot biztosíthatnak a bioerőműnek. A megújuló energia termelésével a gázfüggőség csökken, és javul a légkör károsanyag terhelése.

 A TERMOSTAR Kft. által üzemeltetendő „Zölderőmű” így magas hozzáadott értékű hőenergiával látja el majd a kecskeméti lakásokat, üzleteket, intézményeket, új csarnokokat. A helyben termelt energianövények felhasználása gazdaságosabb, mint a több ezer kilométerről ideszállított földgáz, így csökkenhet a távhő ára, nőhet a versenyképesség, bővülhet az igény szolgáltatásainkra. Ez az egyik kulcsfeladatunk annak érdekében, hogy Kecskemét minél élhetőbb európai várossá váljék.

Közös Képviselői Hírek

2016. 10. 11.

Közös Képviselői Fórum
2016. szeptember 29.

teljes hír »

termostar

2016. 06. 16.

A megújuló hőforrás

teljes hír »

Közlemény

2015. 10. 29.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »

Közlemény

2014. 02. 01.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »