Tisztelt Fogyasztóink!
 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozó intézkedések miatt 2020. november 11-étől megváltozik a TERMOSTAR Kft. Akadémia krt. 4. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodájának csütörtöki, hosszabbított ügyfélfogadási rendje. Az eddigi 8:00-20:00 óra helyett 
 
csütörtökönként

reggel 7:00 órától 19:00 óráig

tart nyitva ügyfélszolgálatunk.
 

A további napokon az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása változatlan. 
 
Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, intézze ügyeit otthona biztonságából!
Kéréseiket, bejelentéseiket a személyes ügyfélszolgálati iroda helyett az ugyfelszolgalat@termostar.hu e-mail címre küldjék, vagy tárcsázzák ügyfélszolgálatunkat a 76/50-40-40-es, illetve műszaki ügyfélszolgálatunkat az éjjel-nappal hívható 76/48-18-18-as telefonszámon! 

Tegyünk meg mindet a járvány megfékezése 

és egészségünk megőrzése érdekében!        

 TERMOSTAR Hírlevél - 2021. januárTisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink!A 2020-as év bebizonyította, hogy az összefogásban van a legnagyobb erő. 

A TERMOSTAR Kft. csapata 2021-ben is átgondolt fejlesztésekkel és stabil távhőellátással járul hozzá 40.000 Fogyasztójának biztonságához. Legyen 2021 a reményteli újrakezdés éve! 

Kívánunk ehhez sok sikert, egészséget és eredményekben gazdag új évet!
 

2021-ben is válasszák az ügyintézés legbiztonságosabb módját! A személyes megkeresés helyett részesítsék előnyben a telefonos és elektronikus ügyintézést! Vigyázzunk együtt Fogyasztóink és Munkatársaink egészségére, valamint szolgáltatásunk biztonságára!


Köszönjük, hogy sokan visszaküldték a 2020. szeptemberi és októberi távhőszámlához csatolt nyilatkozatot a túlfizetés kezeléséről! A visszaküldők között 10 db 10.000.-Ft értékű ajándékutalványt sorsoltunk ki. Gratulálunk nyerteseinknek, akiket telefonon, postai levélben értesítjük nyereményükről!


Várjuk a további nyilatkozatok beküldését a túlfizetések kezelésével kapcsolatosan! Az ehhez szükséges nyomtatványt a ’Nyomtatványok letöltése’ menü pontban lehet elérni. A kitöltött nyomtatvány kinyomtatható, vagy online is visszaküldhető az ugyfelszolgalat@termostar.hu e-mail címre.


MELEGVÍZ-MÉRŐK ÉVES LEOLVASÁSÁNAK IDŐPONT VÁLTOZÁSA

A pandémiára való tekintettel Társaságunk felfüggesztette a 2021. január hónapban esedékes melegvíz-mérők éves leolvasását, ellenőrzését, amelyre a járvány enyhülését követően kerül sor. Ennek időpontjáról hírlevelünkben, továbbá a lépcsőházakban és postaládájukban elhelyezett értesítőn tájékoztatjuk Felhasználóinkat.


MELEGVÍZ-MÉRŐK DÍJMENTES HITELESÍTÉSE

A mérők (köznyelven: vízórák) hitelesítése 8 évenként esedékes a mérésügyről szóló, többször módosított 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet szerint.

A melegvíz-mérők hitelesítését – a mérők cseréjét – a TERMOSTAR Kft. végzi. Minden Fogyasztó, akinek a melegvíz-mérője 2021. évben lejár, s ezért a mérőcsere ez évben esedékes, értesítést kap a postaládájába a TERMOSTAR Kft-től a munka végzésének időpontjáról. Kérjük, a megjelölt időpontban biztosítsák kollégáink számára a lakásba történő bejutást!

A mérőcserét követően a felhasznált, mért melegvízről soron kívül elszámoló számlát készítünk és küldünk.  A melegvíz elszámoló számla az utolsó leolvasás óta „előlegként” számlázott és a lecserélt mérő állás adatainak különbözetéről készül.

Biztonságuk érdekében, kérjük Ügyfeleinket, hogy ha mérőleolvasási, ellenőrzési célzattal csönget be Önökhöz bárki a lakásba, a személyazonosításhoz kérjék el a sorszámozott, fényképes igazolványt (kitűzőt) és a megbízólevelet!
A fényképes kitűzőn található 76/50-40-40 telefonszámon ellenőrizhetik, hogy a személy a TERMOSTAR Kft. megbízásából végez-e munkát.ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Felhívjuk Fogyasztóink figyelmét a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Üzletszabályzatának 4.15.2. pontja szerinti adatváltozások bejelentéséről!

A Felhasználó és Díjfizető adataiban bekövetkező változást a Felhasználó és Díjfizető a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles írásban vagy személyesen bejelenteni a Szolgáltató felé. 

A változásokra vonatkozó bejelentéseknek tartalmaznia kell az új Felhasználó vagy Díjfizető azonosításához szükséges adatokat, a felhasználási hely, az épületrész megjelölését, a változás időpontját. Tulajdonjog változást a változást bizonyító okirat bemutatásával kell igazolni. A Szolgáltató a számlázást a bejelentésben megjelölt időponttal, késedelmes bejelentés esetén annak beérkezése időpontjától módosítja.

A Felhasználó/Tulajdonos/Bérlő/Díjfizető személyében bekövetkezett változás igazolásához, az adatmódosítási kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok, adatok szükségesek:

- a tulajdonjog megszerzését, megszűnését igazoló okirat (adás-vételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, eltartási szerződés, jogerős hagyaték átadó végzés, halotti anyakönyvi kivonat + nyilatkozat a saját névre történő számlázás átvezetésére), 
- ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjogról lemondó nyilatkozat/bejegyzési engedély,
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
- bérlőváltozás esetén a bérlő kijelölő határozat, bérleti szerződés, birtokba adási jegyzőkönyv, 
- céggel (nem természetes személlyel) történő szerződéskötéshez, számlázási adatok átvezetéséhez szükség van 30 napnál nem régebbi cégkivonatra és az eljáró képviselő Aláírási címpéldányára,
- mennyiségmérők adatai (a költségosztásra alkalmazott eszközök kivételével).

A bérlő, használó részére történő számlázás módosításához csatolni szükséges a tulajdonos és a bérlő, használó által aláírt együttes kérelem nyomtatványt, valamint az aláírási címpéldányt ha a tulajdonos vagy a bérlő, használó nem természetes személy. 
Felhasználó képviselőjében bekövetkezett változás átvezetésének kérése esetén be kell nyújtani az új képviselő megbízását tartalmazó közgyűlési határozatot, lakásszövetkezetek esetében a cégbírósági bejegyző végzést.

A Díjfizető személyének változásáról a régi és az új Díjfizető a Felhasználó képviselőjét is ugyanezen határidőn belül köteles tájékoztatni. A Díjfizetők személyében bekövetkező változások nem érintik a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés érvényességét. A Díjfizető a változás időpontjától jogosult a szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére, és ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.

Az adatvédelem tekintetében az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE: általános adatvédelmi rendelete rendelkezései az irányadók.

     

 

ÜLTESS FÁT! TEGYÜK ZÖLDEBBÉ KECSKEMÉTET!

TERMOSTAR LAKOSSÁGI FÁSÍTÁSI PROGRAM

 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2020. októberében ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A jeles eseményt Társaságunk történetének legjelentősebb lakossági akciójával szeretnénk egész Kecskemét számára ünneppé tenni.

 

Az ’Ültess fát! Tegyük zöldebbé Kecskemétet!’ Lakossági Fásítási Program keretében a TERMOSTAR Kecskemét város vezetésével egyeztetve – egyúttal Kecskemét alapításának 651. évfordulójáról is megemlékezve - összesen 651 facsemetét adományoz magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és intézményeknek, akik vállalják, hogy elültetik és a következő években, évtizedekben gondját viselik a növényeknek, így téve még zöldebbé Kecskemétet.

 

A részletekhez kattintson a logóra!

Tisztelt Regisztrálók! Kedves Faültetők!


Szívből köszönjük, hogy nagyon sokan csatlakoztak az ’Ültess fát! Tegyük zöldebbé Kecskemétet!’ TERMOSTAR Lakossági Fásítási Programhoz! Örömmel jelentjük be, hogy valamennyi facsemete gazdára talált, s így hamarosan több, mint 600 fával lesz zöldebb városunk.


 
November 6-án a TERMOSTAR Kft. csapata, valamint az önkormányzat munkatársai, civil szervezetek ésmagánszemélyek összesen 31 facsemetét ültettek el az egykori Centrum áruház környékén.
 
 
Ezzel jelképesen megkezdődött fásítási programunk 2. szakasza: a facsemeték elültetése. 

 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy ’Az ültess fát! Tegyük zöldebbé Kecskemétet!’ TERMOSTAR Lakossági Fásítási Program keretében igényelt facsemeték a következő időpontban és helyszínen vehetők át: 

 
 

Időpont: 2020. november 18-a és december 19-e között,


Helyszín: KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészet

(Kecskemét, Mártírok útja 88).Juniperus Parkerdészet nyitvatartása:

H.-P. 8:00 – 16:00 óráig
Szo.: 8:00 – 14 óráig
Vas.: Zárva


Az ünnepi nyitvatartásról további információ: www.juniperus.hu 

Tel.: (+36) 76/501-625Kérjük, hogy a facsemeték átvételéhez vigyék magukkal az ’Ültess fát!’ Facsemete átvételi kupont, amelyet az elmúlt hetekben személyesen vehettek kézhez a TERMOSTAR Kft. Akadémia krt.-i Irodaházában.

A facsemeték mérete (fajtától függően): 1,5-2,5m. 

Azok a regisztrálók, akik nem vették át kuponjukat, kérjük, hogy mielőbb vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mailben a zoldkecskemet@termostar.hu címre küldött levélben, hogy eljuttathassuk hozzájuk a facsemete átvételéhez szükséges dokumentumot. Ugyanezen a címen jelezhetik regisztrálóink, ha akadályba ütközik a csemete átvétele.

Mindannyian sokáig szeretnénk élvezni a most elültetett fák jótékony hatásait. Ezért, kérjük, a csemete átvételekor is tartsák be a szükséges egészségvédelmi óvintézkedéseket! Fontos, hogy csak egészséges, tünetmentes állapotban lehet a csemetékért menni. Betegség, vagy egyéb akadályoztatás (pl. karantén) esetén, kérjük, jelezzék ezt, és félretesszük az igényelt fát mindaddig, míg biztonságos körülmények között mindenki átveheti.

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!
 
 

 
Köszönjük, hogy csatlakoztak kezdeményezésünkhöz, és együtt tehetjük zöldebbé Kecskemétet!

 


 

 

 2020. évi  Ügyfél-elégedettségi felmérés

a kecskeméti távhőszolgáltatásról

 


 

Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink!


Válasszák Önök is az ügyintézés legbiztonságosabb módját! A személyes megkeresés helyett részesítsék előnyben a telefonos és elektronikus ügyintézést! Őrizzük meg együtt Fogyasztóink és Munkatársaink egészségét, valamint szolgáltatásunk biztonságát!

 1000 FT JÓVÁÍRÁSÁVAL KÖSZÖNJÜK MEG, HA E-SZÁMLÁRA VÁLT!

Azoknak a Fogyasztóinknak, akik e-számlára váltanak és az év végéig hátralék nélkül, pontosan rendezik befizetéseiket, megduplázzuk a kedvezményt! Így összesen 2000 Ft kerül jóváírásra számlájukon.

A különleges akcióban részt vesznek jelenlegi e-számlás és egyéb módon befizetést teljesítő ügyfeleink is. Ha év végéig pontosan teljesítik befizetéseiket, 1000 Ft-ot jóváírunk számlájukon!  

Fontos! Az e-számlához csekk (készpénz átutalási megbízás) nem mellékelhető. Az e-számlák befizetésére ügyfeleinknek a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
• csoportos beszedésre felhatalmazás a folyószámlát vezető pénzintézetnek,
• SimplePay online bankkártyás fizetés,
• egyedi banki átutalás,
• ügyfélszolgálaton történő pénztári befizetés.


         

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június 2-tól ügyfélszolgálatunk és pénztárunk a megszokott nyitvatartási időpontokban fogadja fogyasztóinkat.


Kérjük, hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyeik intézésénél a személyes megkeresés helyett a telefonos és az elektronikus úton történő ügyintézést részesítsék előnyben.1. Személyes ügyintézés során a várakozásra, belépésre, ügyintézésre vonatkozó szabályok:


- Várakozás az ügyféltéren kívül, egymástól minimum 1,5 méteres távolságban történhet.


- Beteg, lázas, köhögő állapotban az ügyféltérbe a belépés szigorúan tilos!


- Az ügyféltérbe belépni kizárólag a szájat és az orrot takaró maszkban, vagy azt helyettesítő védőeszközben lehet. Kérjük, hogy belépés előtt használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt!


- Ügyintézésre egyszerre az ügyféltérbe egy Fogyasztó léphet be ügyintézőnként (kivéve a segítőre szorulók, ill. tulajdonosváltozás bejelentésekor a régi és új tulajdonos együttesen).


- Befizetés teljesítése céljából a pénztárban egy Fogyasztó tartózkodhat.


Időpontfoglalás az Ügyfélszolgálatra: www.termostar.hu vagy 76/44-80-10-es telefon.


A TERMOSTAR Kft. továbbra is kiemelten fontosnak tartja a biztonságos ellátást. Ezért az üzembiztonság fenntartását szolgáló munkákon kívül kizárólag olyan külső munkavégzéseket vállal, amelyek lakhatást akadályozó problémát szüntetnek meg. (Pl. radiátor lyukadás, csőtörés, nincs melegvíz). Megrendelésre elvégezzük a rendszer ürítését-töltését.


FONTOS! Felhívjuk Fogyasztóink figyelmét, hogy abban az esetben, ha a távhőszolgáltatóra hivatkozva, a felsoroltaktól eltérő munka miatt szeretne valaki bejutni a lakásba (pl. használati melegvíz-mérő csere, légtelenítés, költségosztó leolvasása stb.) minden esetben kérjék el az illető sorszámozott, fényképes TERMOSTAR-igazolványát (kitűzőjét) és megbízólevelét. A fényképes kitűzőn található 76/50-40-40 telefonszámon ellenőrizhetik, hogy a személy a TERMOSTAR Kft. megbízásából végez-e munkát.

 


 

 

Bővíti csapatát a TERMOSTAR Kft.

 

 

 

Stabil munkahelyet és biztos jövedelmet nyújtó állásajánlatokkal várja a TERMOSTAR Kft. mindazokat, akik hosszú távú megoldást keresnek!

 

Társaságunk eddigi történetének legjelentősebb fejlesztésének megvalósítása előtt áll. A kiemelt beruházás zöldebbé teszi városunkat, és éppen akkor ad lehetőséget csapatunk bővítésére, amikor a legnagyobb szükség van munkahelyekre.

 

Ha Ön biztos munkát keres, várjuk jelentkezését a következő munkakörökbe:

 

- Víz-, gáz-, fűtésszerelő,

 

- Kazángépész-fűtő,

 

- Laboráns,

 

- Mérlegképes könyvelő

 

 

A járványveszély miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe. Ezért a TERMOSTAR Kft. a kazángépész-fűtő munkakör esetén azoknak a jelentkezését is várja, akik nem rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel. A felvételt nyert jelentkezők munka mellett, teljes fizetéssel sajátíthatják el a szükséges ismereteket.

 

 

 


 
 

 

 Gyakran Ismételt Kérdések


• Miért kell kérnem a Közös képviselő hozzájárulását a radiátorcseréhez?

A Közös képviselő koordinálja a radiátor cserét tervező lakók igényeit, hogy a munkálatok a lehető legkevesebb költséggel járjanak (pl. a fűtővíz ürítés-töltés számának minimalizálása miatt).
(Amennyiben – meghibásodás esetén – fűtési idényben szükséges elvégezni a radiátor cseréjét, a munkálatok idejére a többi lakónak is nélkülöznie kell a szolgáltatást).

• Radiátorcsere esetén miért kell a fűtővíz töltéséért-ürítéséért fizetni, ha nyáron úgy sincs feltöltve a rendszer?

A fűtési rendszer egész évben fel van töltve fűtővízzel, nyáron csak annak megfelelő felfűtése és keringtetése áll. Leürítésére csak javítások, karbantartások, radiátorcserék esetén van szükség, de a korrodálódás megelőzése miatt a rendszer – a munkálatok befejezésével – fűtővízzel feltöltésre kerül.  

• Milyen víz kering a rendszerben?

A rendszerben kezelt, lágy fűtővíz kering.

• Miért kell kinyitnom nyáron a radiátorszelepeket?

Fűtéskorszerűsített lakások esetén a szeleptányér leragadásának, így a rendellenes működés elkerülésének érdekében kell kinyitni a radiátorszelepeket.
A fűtési idényen kívül mindig legyenek nyitva a termosztatikus szelepek, hogy az őszi fűtés indítás zavartalanul megtörténhessen!

• Ki a radiátor és az épületben lévő csővezetékek tulajdonosa?
• Kinek kell ezeknek a karbantartásáról gondoskodni?

Az épületen belül lévő fűtési és melegvíz hálózat a lakóközösség osztatlan közös tulajdona, a radiátorok és a csaptelepek a lakástulajdonosoké. A felhasználói oldalon lévő fűtési berendezések korszerűsítése, karbantartása a lakóközösség és a lakástulajdonosok feladata. 
A fűtőtestek (radiátorok) cseréje és termosztatikus szelepek felszerelése a lakóközösségtől függetlenül, egyénileg is elvégezhető.  

A fogyasztói rendszeren lévő probléma elhárítása nem tartozik a TERMOSTAR Kft. alapszolgáltatásába, ezért az külön számlázásra kerül. Szerelőink a megbeszélt napon és időben felkeresik a hibát bejelentő felhasználót és elvégzik a szükséges munkákat.


• Módosíthatom-e a havonta kiszámlázott használati melegvíz célú mennyiséget (előleget)?

A használati melegvíz havi részfizetéseit (a tervezett vízköbméter felhasználást) Ön évközben is módosíthatja: 
- személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben,
- telefonon a 76/44-80-10 vagy a 76 / 504-040-es számokon,
- e-mail küldésével az ugyfelszolgalat@termostar.hu e-mail címen.

• Hogyan spórolhatok a melegvízzel?

- Csökkentse a folyó víz használatát (pl. mosogatás, fogmosás)! 
  Csak akkor és annyi időre folyassa a melegvizet, amennyire valóban szükséges!
- Zuhanyozzon fürdés helyett! Egy fürdőkád melegvízzel történő feltöltése kb. háromszor annyi víz és energia   felhasználásába kerül, mint egy 6 perces zuhanyozás.
- A csepegő csapokat mielőbb javíttassa meg!
- Használjon egykaros keverőcsapokat, légkeveréses csapfejeket és takarékos zuhanyfejeket!

Hol és milyen feltételekkel kaphatok igazolást arról, hogy nincs hátralékom, vagy ha van, mekkora összegű?

Személyesen – ügyfélfogadási időben – az ügyfélszolgálati irodánkban kérhet igazolást a díjfizető az aktuális egyenlegéről vagy a díj rendezettségéről. A díjfizető akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat az ügyében, két tanúval ellátott meghatalmazással, melynek formanyomtatványa honlapunkról letölthető.
Kérés esetén lakcímre postázzuk az igazolást.
Személyes ügyintézéshez kérjük, hogy személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) minden esetben hozza magával!


 Milyen számlaszámra utalhatom a tartozásomat?

OTP számlaszámunk: 11732002-20324524-00000000

Utalása esetén, kérjük, hivatkozzon a „Közlemény” rovatban, a „Felhasználó azonosító szám” T betűvel kezdődő első 5 számjegyére, amely megtalálható a számlánk első oldalának jobb oldali bekeretezett mezőjében, vagy a harmadik oldal tetején „Vevő (Fizető) azonosító” számként, illetve az egyenlegközlőnkön! 
Ügyfélszolgálatunk személyesen vagy telefonon az Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket a szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyek intézésére.
 
 
Az ügyintézéshez kérjük, minden esetben készítse elő a felhasználó azonosító számot (amely a távhőszámla jobb oldalán lévő fehér bekeretezett rész első sorában található T betű és az azt követő 5 számjegy).
 
Ügyfélszolgálat elérhető munkaidőben:  
  Nyitva tartás:   H-Sz: 8-15 óráig, 
                             Cs: 8-20 óráig, P: 8-12 óráig  
 Tel.: 76/44-80-10
 Email: kecskemet@termostar.huHibabejelentés éjjel-nappal:
Tel.:76/48-18-18,
Email: diszpecser@termostar.hu
Ültess fát!

2020. 08. 13.

Tegyük zöldebbé Kecskemétet

teljes hír »

Házon belül Termorzsival

2020. 05. 27.

Pályaművek megtekintése

teljes hír »

Váltson E-számlára!

2020. 04. 07.

 
Válassza a legbiztonságosabb számlabefizetési módot
 

teljes hír »