Augusztus – az „új kenyér hava”.    

       
Tisztelt Fogyasztóink, Díjfizetőink!


Az április havi számláinkhoz csatolt ügyfél elégedettségi kérdőívünk visszaküldésekor sok pozitív véleményt és értékes műszaki jellegű javaslatokat kaptunk. Köszönjük, hogy megtiszteltek Bennünket észrevételeikkel, s ezzel hozzájárultak a kecskeméti távhőszolgáltatás folyamatos minőségjavulásához!

Az alábbiakban szeretnénk összegezni az egyes témakörökkel kapcsolatos legfontosabb információkat.


- A fűtés szabályozhatóságának lehetősége

A távhővel való takarékosságban az egyéni érdekeltség jelentős tényező, amit költségosztó rendszerek alkalmazásával lehet biztosítani. A fűtés szabályozhatósága fűtéskorszerűsítést igényel. Az energiafelhasználás csökkentése, illetve a lakók egyedi komfortérzetének növelése fűtéskorszerűsítéssel érhető el, amelynek egyik alapvető eleme a radiátoronkénti hőfokszabályozás. Ennek segítségével biztosítható a lakásokban élők energiafelhasználási igényeinek kielégítése. A fenti célok megvalósításának eszköze a termosztatikus radiátorszelep, amelyek pontosabb szabályozást és nagyobb energiamegtakarítást biztosítanak, továbbá elkerülhető a lakásonkénti túlfűtöttség, ami energia és költségnövekedéssel jár. 

A fűtési rendszer a lakóközösség osztatlan közös tulajdona, ezért a társasház fűtési rendszerének korszerűsítési igényét a társasház közös képviselőjénél kell kezdeményezni. (A fűtési rendszer magában foglalja a fűtési alapvezetékeket, felszálló vezetékeket, lépcsőházi és a közös helyiségekben lévő fűtőtesteket és radiátor szelepeket, szakaszoló és strangelzáró szerelvényeket, beszabályozó szelepeket, automatikus légtelenítőket, légedényeket.) 

A fűtési rendszer rekonstrukciója körültekintő mérnöki munkát igényel, elengedhetetlen a felújítás műszaki terveinek elkészítése. A társasház az elkészült kiviteli tervek és az árajánlatok alapján közgyűlési határozatban választja ki a fűtéskorszerűsítést, illetve költségosztást végző cégeket.


- Szerelési munkákkal kapcsolatos költségek


A lakások radiátorai, csőregiszterei, a hőleadók radiátor szelepei, a vízszintes fűtési csővezeték a fűtési átkötő szakaszig a lakástulajdonos tulajdona, ha a Társasház alapító okirata vagy működési szabályzata másképp nem rendelkezik. 
Ezen berendezések javítási költségei a lakókat terhelik. A szelepcserét vagy javítást cégünktől független szakszerelővel is elvégeztethetik. Ha a javítás vagy csere fűtővíz leürítéssel jár, az ürítés-töltést a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. szakemberei végzik el, előzetes időpont egyeztetést követően.


- Melegvíz-szolgáltatás nyújtása                                

- A 2005. évi XVIII. sz. törvény, annak végrehajtásáról szóló 157/2005 (VIII.15.) Kormányrendelet, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 54/2007. (XII. 20.) sz. rendeletben foglaltak szerint: „Teljesítettnek minősül a használati melegvíz-szolgáltatás abban az esetben, ha az üzemképes felhasználói berendezések rendeltetésszerű működése mellett, folyamatos vételezésnél a használati melegvíz hőmérséklete a kifolyóknál mérve legalább + 40°C hőmérsékletű”.

- Amennyiben a melegvíz-szolgáltatás nem megfelelő a nap valamely időszakában, a társasház gépészeti rendszerét javasoljuk felülvizsgálni. Az elöregedett, esetlegesen meghibásodott – a lépcsőház szerelőaknáiban lévő – vezetékek, elzárók, csaptelepek, szigetelések hiánya is okozhatja a melegvíz lehűlését. A használati melegvíz és cirkulációs rendszer a lakóközösség osztatlan közös tulajdona, ha a Társasház alapító okirata vagy működési szabályzata másképp nem rendelkezik. Ezen berendezések karbantartása és üzemképes állapotban tartása a Társasházközösség, illetve a lakástulajdonos feladata. A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. csak hibátlan, üzemképes fogyasztói rendszeren tudja biztosítani a törvényekben, a rendeletekben és a szabványokban előírt minőségi szolgáltatásokat. 


- Szolgáltatásunk díjtételei

A távhőszolgáltatók számláiban, más szolgáltatók számláihoz hasonlóan (telefon, a gáz és víz-csatorna számlákban is) szerepel egy fogyasztástól, forgalomtól független, állandó díjtétel is. 
A magyar távhőszolgáltatók a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően és jogszabály alapján kétfázisú árat: alap- és hődíjat számláznak szolgáltatásuk ellenértékeként.

Számlázandó szolgáltatási díjtételek a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2007. (XII. 20.) számú rendelete a távhőszolgáltásról alapján:


- alapdíj (fűtési és/vagy melegvíz célú): (19. §. (1) bekezdés):

„A felhasználó vagy a díjfizető az alapdíj 1/12-ed részét a tárgyhónapban fizeti a távhőszolgáltatónak a számlán feltüntetett időpontig.”


- hőenergia díja: (20. § (1) bekezdés):

„A fűtési hőenergia díját a lakossági felhasználó (díjfizető) 6 hónapon át, havonta a fűtési idényben a várható hőfelhasználásának megfelelően havi egyenlő részletekben teljesíti a számlán feltüntetett időpontig. A távhőszolgáltató a mért fogyasztás alapján a hődíjat a fogyasztói közösséggel kötött Általános Közüzemi Szerződés szerint szétosztja és a részfizetések összegével évente legalább egyszer, a fűtési idény végén elszámol.”


A hődíj fedezetet nyújt a távhő előállításának tüzelőanyag, energia (földgáz) költségére.
Az alapdíj fedezetet nyújt mindazon költségekre, amelyek azért fontosak, hogy a cég a tőle elvárt, állandóan növekvő, jogszabályok előírásainak megfelelő színvonalon szolgáltasson, a hőtermelő berendezéseit, távhővezetékeit minden pillanatban a lehető legjobb műszaki állapotban tartsa.
Ez azonban eszköz- és munkaigényes feladat. Magas költségű a kazánok, gázmotorok, szivattyúk, távvezetékek és egyéb gépek, berendezések üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges anyagok beszerzése. Az elhasználódott gépek felújítását, cseréjét a fűtési idényen kívül, tavasztól őszig végezzük.
A tervszerű megelőző, rendszeres karbantartások miatt városunkban elvétve fordul elő lakótömböket érintő üzemzavar, azokat szinte észrevétlenül sikerül elhárítani. 


- Engedjék meg, hogy ismételten tájékoztassuk Önöket arról, hogyan és mikor történik a fűtéskorszerűsített társasházaknál a hődíj elszámolása:

A fűtési idény végén (évente egyszer) a költségosztást végző cégek képviselői, megbízottjai leolvassák a radiátorokra felszerelt költségmegosztók adatait. A költségosztást végző cég a társasházközösséggel kötött elszámolási szerződés alapján összesítőt és lakásonkénti kimutatást készít a hőfogyasztásról, melyeket megküld a közösség képviselőjének. 
Az épület teljes hőfogyasztásával kapcsolatos adatokról, azon belül a lakások hőfogyasztásáról a közösség képviselője tájékoztatja a lakókat, a lakásra vonatkozó egyéni elszámoló lapok átadásával.

Az elszámolással kapcsolatos kérdéseikkel a Közös Képviselőhöz vagy közvetlenül a költségosztást végző céghez kell/lehet fordulni.- A TERMOSTAR Kft. feladata a fűtési hődíj elszámoló számlák elkészítése: 

A lakóközösség tagjai a közös képviselőtől megkapják az egyéni elszámolólapokat. Ha a lakók részéről kifogás nem merül fel, a közös képviselő jóváhagyja az elszámolást, és az aláírt összesítő listát átadja a TERMOSTAR Kft-nek azzal, hogy a lakók részére 30 napon belül készítse el az elszámoló számlát. 
A Kft. a fűtési idényben számlázott előlegek (részfizetések) és a tényleges hőfelhasználás elszámolása után – részletes kimutatás kíséretében – megküldi a számlát a lakástulajdonosoknak, díjfizetőknek. 
 
 
- Aktuális álláshirdetéseink - műszerész-villanyszerelő, víz-, gáz-, fűtésszerelő, kazánfűtő, beruházó, épületgépészeti ügyintéző, nehézgépkezelő  
 
 
 
 
 


Települési támogatás - Adósságcsökkentő támogatás igényléseKecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala


 

Hatósági Iroda

 


 

Szociálpolitikai Osztály

Szociális Ellátások Csoport


6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.


Tel.: 76/512-234   Fax: 76/512-288


e-mail:  szocialis@kecskemet.huÜgyfélfogadás helye:           6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.


Ügyfélfogadási idő:              hétfő – szerda:      7.45 – 12.00   és 13.00 – 16.00

                                              csütörtök:              13.00 – 18.00

                                              péntek:                   7.45 – 13.30


Gyakran Ismételt Kérdések


• Miért kell kérnem a Közös képviselő hozzájárulását a radiátorcseréhez?

A Közös képviselő koordinálja a radiátor cserét tervező lakók igényeit, hogy a munkálatok a lehető legkevesebb költséggel járjanak (pl. a fűtővíz ürítés-töltés számának minimalizálása miatt).
(Amennyiben – meghibásodás esetén – fűtési idényben szükséges elvégezni a radiátor cseréjét, a munkálatok idejére a többi lakónak is nélkülöznie kell a szolgáltatást).

• Radiátorcsere esetén miért kell a fűtővíz töltéséért-ürítéséért fizetni, ha nyáron úgy sincs feltöltve a rendszer?

A fűtési rendszer egész évben fel van töltve fűtővízzel, nyáron csak annak megfelelő felfűtése és keringtetése áll. Leürítésére csak javítások, karbantartások, radiátorcserék esetén van szükség, de a korrodálódás megelőzése miatt a rendszer – a munkálatok befejezésével – fűtővízzel feltöltésre kerül.  

• Milyen víz kering a rendszerben?

A rendszerben kezelt, lágy fűtővíz kering.

• Miért kell kinyitnom nyáron a radiátorszelepeket?

Fűtéskorszerűsített lakások esetén a szeleptányér leragadásának, így a rendellenes működés elkerülésének érdekében kell kinyitni a radiátorszelepeket.
A fűtési idényen kívül mindig legyenek nyitva a termosztatikus szelepek, hogy az őszi fűtés indítás zavartalanul megtörténhessen!

• Ki a radiátor és az épületben lévő csővezetékek tulajdonosa?
• Kinek kell ezeknek a karbantartásáról gondoskodni?

Az épületen belül lévő fűtési és melegvíz hálózat a lakóközösség osztatlan közös tulajdona, a radiátorok és a csaptelepek a lakástulajdonosoké. A felhasználói oldalon lévő fűtési berendezések korszerűsítése, karbantartása a lakóközösség és a lakástulajdonosok feladata. 
A fűtőtestek (radiátorok) cseréje és termosztatikus szelepek felszerelése a lakóközösségtől függetlenül, egyénileg is elvégezhető.  

A fogyasztói rendszeren lévő probléma elhárítása nem tartozik a TERMOSTAR Kft. alapszolgáltatásába, ezért az külön számlázásra kerül. Szerelőink a megbeszélt napon és időben felkeresik a hibát bejelentő felhasználót és elvégzik a szükséges munkákat.


• Módosíthatom-e a havonta kiszámlázott használati melegvíz célú mennyiséget (előleget)?

A használati melegvíz havi részfizetéseit (a tervezett vízköbméter felhasználást) Ön évközben is módosíthatja: 
- személyesen a Kecskemét, Akadémia krt. 4. szám alatti ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben,
- telefonon a 76/44-80-10 vagy a 76 / 504-040-es számokon,
- e-mail küldésével az ugyfelszolgalat@termostar.hu e-mail címen.

• Hogyan spórolhatok a melegvízzel?

- Csökkentse a folyó víz használatát (pl. mosogatás, fogmosás)! 
  Csak akkor és annyi időre folyassa a melegvizet, amennyire valóban szükséges!
- Zuhanyozzon fürdés helyett! Egy fürdőkád melegvízzel történő feltöltése kb. háromszor annyi víz és energia   felhasználásába kerül, mint egy 6 perces zuhanyozás.
- A csepegő csapokat mielőbb javíttassa meg!
- Használjon egykaros keverőcsapokat, légkeveréses csapfejeket és takarékos zuhanyfejeket!

Hol és milyen feltételekkel kaphatok igazolást arról, hogy nincs hátralékom, vagy ha van, mekkora összegű?

Személyesen – ügyfélfogadási időben – az ügyfélszolgálati irodánkban kérhet igazolást a díjfizető az aktuális egyenlegéről vagy a díj rendezettségéről. A díjfizető akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat az ügyében, két tanúval ellátott meghatalmazással, melynek formanyomtatványa honlapunkról letölthető.
Kérés esetén lakcímre postázzuk az igazolást.
Személyes ügyintézéshez kérjük, hogy személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) minden esetben hozza magával!


 Milyen számlaszámra utalhatom a tartozásomat?

OTP számlaszámunk: 11732002-20324524-00000000

Utalása esetén, kérjük, hivatkozzon a „Közlemény” rovatban, a „Felhasználó azonosító szám” T betűvel kezdődő első 5 számjegyére, amely megtalálható a számlánk első oldalának jobb oldali bekeretezett mezőjében, vagy a harmadik oldal tetején „Vevő (Fizető) azonosító” számként, illetve az egyenlegközlőnkön! 
Ügyfélszolgálatunk személyesen vagy telefonon az Akadémia krt. 4. szám alatt várja Önöket a szolgáltatásunkkal kapcsolatos ügyek intézésére.
Ügyfélszolgálat elérhető munkaidőben:  
  Nyitva tartás:   H-Sz: 8-15 óráig, 
                             Cs: 8-20 óráig, P: 8-12 óráig  
 Tel.: 76/44-80-10
 Email: kecskemet@termostar.huHibabejelentés éjjel-nappal:
Tel.:76/48-18-18,
Email: diszpecser@termostar.hu
Téli rezsi- csökkentés

2018. 03. 20.

 

a Kormány 39/2018. (III.12) Korm. rendeletének végrehajtásáról a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

 

teljes hír »

2017 évi pályázatok

2017. 12. 18.

Információk a 2017. évi pályázatokról

 

teljes hír »

termostar

2016. 06. 16.

A megújuló hőforrás

teljes hír »

Közlemény

2015. 10. 29.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »