Felsőfokú duális képzésA KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. bemutatása

A jogelőd Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalatból 1993-ban alakult meg a TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Ezt követően 1995-ben a cég egyesült a DÉMÁSZ Rt. leányvállalatával, a Szultán utcai hőszolgáltatóval, és létrejött a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.
Cégünk 2015-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.

A cég törzstőkéje 1.114 M Ft.

A tulajdonos kezdetek óta 69,51 %-ban a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és 30,49 %-ban a DÉMÁSZ Zrt.

A cég alaptevékenysége a távhő energia előállítása és eljuttatása: több, mint 11.000 lakossági és 200 közületi fogyasztóhoz.

Dolgozói létszámunk: 90 fő.
Éves bevételünk: kb. 3 Mrd Ft.

A társaságnak két fűtőműve van: az egyik az Árpádvárosban (Szultán utca 1. sz. alatt), a másik a Széchenyivárosban (Akadémia krt. 4. sz. alatt). A hőellátás jelenleg még földgázból történik, forróvíz üzemű kazánokkal. A távvezeték hálózat hossza mintegy 30 km.  2013-ban a két távhőkörzetet távvezetékkel kötöttük össze, ezzel a két telephely kapacitásának összehangolása sokkal kedvezőbbé vált. 

2000-től kezdődően – a beruházások eredményeként – négy gázmotor létesült (egy a Szultán utcai, három pedig az Akadémia körúti telephelyen), és elindulhatott a villamos energiatermelés is, melynek révén a keletkezett hőt a távfűtésben lehet hasznosítani.
Az alaptevékenységen kívül fűtésszerelési, épületgépészeti karbantartási munkákat és fűtési rendszerek üzemeltetését is vállaljuk.

Társaságunk 2005. óta rendelkezik ISO minőség- és környezetirányítási tanúsítvánnyal.. 2007. évben az „Elkötelezettség a Kiválóságért” díjat, 2012. évben a középvállalati kategóriában az „Év Legjobb Munkahelye” díjat, 2015-ben pedig az „Intelligens Vállalat” elismerést nyertük el.

Üzletfejlesztési tevékenységünk eredményeként 2015-ben öt új nagyfogyasztó döntött a távhőrendszerünkre csatlakozásról. Ezek közül 2016. december első hetében az Aranyhomok Business Welness Hotelt üdvözölhetjük új fogyasztóink között.

Eszközeink értéke meghaladja az 1,5 Mrd Ft-ot. 
A cég 2015-2020. évekre szóló stratégiája ezt az eszközértéket 7 Mrd Ft-os nagyságrendű műszaki fejlesztéssel kívánja növelni. Kiemelt cél egy faapríték tüzelésű fűtőmű építése, valamint – megfelelő hőforrás esetén – a geotermális energia felhasználása. Tervezzük pályázati források bevonásával továbbá az elavult tömb-hőközpontok korszerű, kisméretű felhasználói hőközpontokkal való kiváltását, a távvezeték hálózat korszerűsítését.
Valamennyi beruházási tervünk a megújuló energia alkalmazását, a légszennyezés csökkentését, a környezetbarát, energiatakarékos technológia növelését, így a „zöld városrészek” kialakulását szolgálja.


A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. adatai

Cégnév:                      KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Cím:                            6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

A cég vezetői:            Horváth Attila ügyvezető igazgató
                                    Tokovics Klára gazdasági igazgató
                                    Pék Gáspár főmérnök

Honlap cím:                www.termostar.huCégünk részvétele a Kecskeméti Főiskola duális képzésében

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a 2016/2017-es tanévtől kezdődően  kapcsolódott be a volt Kecskeméti Főiskola, jelenleg Pallasz Athéné Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakának duális képzésébe.

Cégünk viszonylag kis létszámmal működik, a gazdasági terület feladatait néhány fő látja el korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer segítségével, ezért egy időben csak 1 fő képzését tudjuk segíteni.
Elsősorban kecskeméti vagy Kecskemét környéki tanulók jelentkezését várjuk. Kölcsönös elégedettség esetén a tanulót tanulmányai befejezését követően alkalmazni is tudjuk.
 
Mi az a duális képzés?

A főiskolai tanulmányait folytató diák tanulmányaival párhuzamosan a választott munkahelyen gyakorlati képzést kap.

Miért érdemes a duális képzést választani?

A hallgató az elméleti képzéssel egy időben gyakorlati tapasztalatokra, hasznosítható biztos tudásra tehet szert. Részese lehet egy vállalati kultúrának.
A duális képzésben résztvevő hallgató megkapja a jogszabályban előírt munkabért, ezzel csökkentheti azt az anyagi terhet, amit családjának a továbbtanulás jelenthet.  
A tanulmányok befejezését követően jelentősen megnövekednek elhelyezkedési esélyei.


Amit ezért társaságunk elvár:

-       a hallgató folyamatosan vegyen részt a főiskola elméleti képzésén,
-       érjen el jó eredményeket,
-       a gyakorlati képzésen aktív, közreműködő részvétel,
-       elkötelezettség, lojalitás a céggel szemben.
 

A hozzánk jelentkező tanuló gyakorlatban ismerkedhet meg
-       a cég számviteli
-       és kontrolling rendszerével,
-       az ügyfelek kiszolgálásával,
-       egy integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati működésével,
-       korszerű dokumentum menedzsment,
-       és informatikai rendszerével.

Betekintést nyerhet
-       egy szervezet felépítésébe,
-       folyamatainak működésébe,
-       döntési mechanizmusaiba,
-       a működést meghatározó jogszabályok gyakorlati alkalmazásába.

Ízelítőt kaphat
-       az üzleti tervezés,
-       a stratégia alkotás tevékenységéből,
-       a projekt menedzselés
-       és a menedzsment meghatározó szerepéből.

Hasznos tapasztalatokat szerezhet 
-       a kommunikáció,
-       a vevői és dolgozói elégedettség felmérés,
-       az ügyfél elégedettség,
-       a társadalmi felelősségvállalás,
-       a szakmai kapcsolatok,
-       a hatóságokkal való együttműködés jelentőségéről.

Betekintést nyerhet
-       a minőségbiztosítási rendszerek,
-       a megújuló energiák,
-       a környezetre gyakorolt hatások befolyásolásának,
-       és az energetikai sajátosságok világába.

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

 
Kit várunk?                         1 fő gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatót

Gyakorlati helyszín:            Kecskemét, Akadémia krt. 4.

Intézményi kapcsolattartó:
                                               Sántáné Nyíri Éva  titkárságvezető
                                               seva@termostar.hu

Mentor:                                  Balog Piroska számviteli osztályvezető
                                               balogp@termostar.hu

Általános tájékoztatás:      Czakóné Futó Edit marketing és PR szakreferens
                                               futoe@termostar.hu


 
Jelentkezés

A 2017/2018. tanévre jelentkezni kívánó hallgatók 2017. március 31-éig nyújthatják be önéletrajzukat a kecskemet@termostar.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában jelenjen meg a „duális képzés” szöveg!
Az önéletrajzban kérjük a tanulmányi eredményeket, versenyeket, motivációt, egyéb fontos információkat feltüntetni!

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztunk néhány tanulót, akiket személyes meghallgatásra is behívunk.
A meghallgatás várható időpontja 2017 április 1 – április 15. között lesz.

A meghallgatás eredményéről a hallgatókat április 30-áig kiértesítjük.

Amennyiben a képzéssel kapcsolatosan általános felvilágosítást kérnek, kérjük, keressék Czakóné Futó Editet, a futoe@termostar.hu e-mail címen.


A kölcsönösen előnyös együttműködés reményében sikeres felvételit kívánunk!

termostar

2016. 06. 16.

A megújuló hőforrás

teljes hír »

Közlemény

2015. 10. 29.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »

Közlemény

2014. 02. 01.

Pályázati támogatás

 

 

teljes hír »

A legjobb munkahely

2012. 10. 17.

A legjobbak között a

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft.

teljes hír »