Felsőfokú duális képzés

 
 


A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. bemutatása


A jogelőd Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalatból 1993-ban alakult meg a TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Ezt követően 1995-ben a cég egyesült a DÉMÁSZ Rt. leányvállalatával, a Szultán utcai hőszolgáltatóval, és létrejött a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 
Cégünk 2017-ben ünnepelte fennállásának 22. évfordulóját. 

A cég törzstőkéje 1.114 M Ft. 

A tulajdonos kezdetek óta 69,51 %-ban a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és 30,49 %-ban az NKM Áramszolgáltató Zrt.

A cég alaptevékenysége a távhő energia előállítása és eljuttatása: több, mint 11.000 lakossági és 200 közületi fogyasztóhoz.

Dolgozói létszámunk: 92 fő.

Éves bevételünk: kb. 3 Mrd Ft.

A társaságnak két fűtőműve van: az egyik az Árpádvárosban (Szultán utca 1. sz. alatt), a másik a Széchenyivárosban (Akadémia krt. 4. sz. alatt). A hőellátás jelenleg még földgázból történik, forróvíz üzemű kazánokkal. A távvezeték hálózat hossza mintegy 30 km.  2013-ban a két távhőkörzetet távvezetékkel kötöttük össze, ezzel a két telephely kapacitásának összehangolása sokkal kedvezőbbé vált.  

2000-től kezdődően – a beruházások eredményeként – négy gázmotor létesült (egy a Szultán utcai, három pedig az Akadémia körúti telephelyen), és elindulhatott a villamos energiatermelés is, melynek révén a keletkezett hőt a távfűtésben lehet hasznosítani. 
Az alaptevékenységen kívül fűtésszerelési, épületgépészeti karbantartási munkákat és fűtési rendszerek üzemeltetését is vállaljuk. 

Társaságunk 2005. óta rendelkezik ISO minőség- és környezetirányítási tanúsítvánnyal, 2007. évben az „Elkötelezettség a Kiválóságért” díjat, 2012. évben a középvállalati kategóriában az „Év Legjobb Munkahelye” díjat, 2015-ben pedig az „Intelligens Vállalat” elismerést nyertük el. 
Nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a távhő piacképes tudjon maradni. Folyamatos piackutatással, piacbővítéssel próbálunk új, potenciális távhő fogyasztókat szerezni, 2015-ben öt új nagyfogyasztó döntött a távhőrendszerünkre csatlakozásról.

A tevékenységünk elvégzését szolgáló eszközeink értéke meghaladja az 1,5 Mrd Ft-ot.  
A cég 2015-2020. évekre szóló stratégiája ezt az eszközértéket 5 Mrd Ft-os nagyságrendű műszaki fejlesztéssel kívánja növelni. Mindezek megvalósításának lépéseként az elmúlt évtizedek legjelentősebb fejlesztései előtt áll a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Kft. Két sikeres uniós pályázatunk révén több mint 2 milliárd forintból megújuló energia hasznosítására alkalmas fűtőművet hozunk létre a Szultán utcai telephelyen, 1,4 milliárd forintot pedig jelenlegi rendszerünk fejlesztésére és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolására fordíthatunk. 

Valamennyi beruházási tervünk a megújuló energia alkalmazását, a légszennyezés csökkentését, a környezetbarát, energiatakarékos technológia növelését, így a „zöld városrészek” kialakulását szolgálja. A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. adatai: 


Cégnév:                  KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Cím:                        6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

A cég vezetői:         Horváth Attila ügyvezető igazgató
                                Tokovics Klára gazdasági igazgató
                                Nagy Krisztina gazdasági igazgató-helyettes
                                Pék Gáspár főmérnök

Honlap cím:             www.termostar.hu Cégünk részvétele a Neumann János Egyetem duális képzésében


A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a 2016/2017-es tanévtől kezdődően kapcsolódott be a volt Kecskeméti Főiskola, jelenleg a Neumann János Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakának duális képzésébe. 

Cégünk viszonylag kis létszámmal működik, a gazdasági terület feladatait néhány fő látja el korszerű, integrált vállalatirányítási rendszer segítségével, ezért egy időben csak 1 fő képzését tudjuk segíteni. 
Elsősorban kecskeméti vagy Kecskemét környéki tanulók jelentkezését várjuk. Kölcsönös elégedettség esetén a tanulót tanulmányai befejezését követően alkalmazni is tudjuk.

A hozzánk jelentkező tanuló gyakorlatban ismerkedhet meg 
- a cég számviteli 
- és kontrolling rendszerével, 
- az ügyfelek kiszolgálásával, 
- egy integrált vállalatirányítási rendszer gyakorlati működésével, 
- korszerű dokumentum menedzsment, 
- és informatikai rendszerével.

Betekintést nyerhet
- egy szervezet felépítésébe, 
- folyamatainak működésébe,
- döntési mechanizmusaiba,
- a működést meghatározó jogszabályok gyakorlati alkalmazásába.

Ízelítőt kaphat
- az üzleti tervezés,
- a stratégia alkotás tevékenységéből,
- a projekt menedzselés 
- és a menedzsment meghatározó szerepéből.

Hasznos tapasztalatokat szerezhet  
- a kommunikáció,
- a vevői és dolgozói elégedettség felmérés, 
- az ügyfél elégedettség,
- a társadalmi felelősségvállalás,
- a szakmai kapcsolatok,
- a hatóságokkal való együttműködés jelentőségéről.

Betekintést nyerhet
- a minőségbiztosítási rendszerek,
- a megújuló energiák, 
- a környezetre gyakorolt hatások befolyásolásának,
- és az energetikai sajátosságok világába. 

A hallgató cégünknél a jogszabályban előírt munkabért kapja (minden héten a minimálbér 15 %-ának megfelelő összeget).Jelentkezési feltételek


Kit várunk?                            1 fő gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatót

Gyakorlati helyszín:                 Kecskemét, Akadémia krt. 4.

Intézményi kapcsolattartó:      Sántáné Nyíri Éva titkárságvezető
                                                seva@termostar.hu 

Mentor:                                    Balog Piroska számviteli osztályvezető
                                                balogp@termostar.hu

Általános tájékoztatás:            Balog Piroska számviteli osztályvezető
                                                balogp@termostar.hu


Mi az a duális képzés?

Az egyetemi tanulmányait folytató diák tanulmányaival párhuzamosan a választott munkahelyen gyakorlati képzést kap.


Miért érdemes a duális képzést választani?

A hallgató az elméleti képzéssel egy időben gyakorlati tapasztalatokra, hasznosítható biztos tudásra tehet szert. Részese lehet egy vállalati kultúrának. 
A duális képzésben résztvevő hallgató megkapja a jogszabályban előírt munkabért, ezzel csökkentheti azt az anyagi terhet, amit családjának a továbbtanulás jelenthet.   
A tanulmányok befejezését követően jelentősen megnövekednek elhelyezkedési esélyei. 


Amit ezért társaságunk elvár:

- a hallgató folyamatosan vegyen részt a főiskola elméleti képzésén, 
- érjen el jó eredményeket, 
- a gyakorlati képzésen aktív, közreműködő részvétel, 
- elkötelezettség, lojalitás a céggel szemben.


Jelentkezés

A 2018/2019. tanévre jelentkezni kívánó hallgatók 2018. március 31-éig nyújthatják be önéletrajzukat a kecskemet@termostar.hu e-mail címre. 

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában jelenjen meg a „duális képzés” szöveg!

Az önéletrajzban kérjük a tanulmányi eredményeket, versenyeket, motivációt, egyéb fontos információkat feltüntetni!

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztunk néhány tanulót, akiket személyes meghallgatásra is behívunk. 

A meghallgatás várható időpontja április 1 – április 15. között lesz. 
A meghallgatás eredményéről a hallgatókat április 30-áig kiértesítjük.  

Amennyiben a képzéssel kapcsolatosan általános felvilágosítást kérnek, kérjük, keressék Balog Piroskát, a balogp@termostar.hu e-mail címen.


A kölcsönösen előnyös együttműködés reményében sikeres felvételit kívánunk!

Elindult a távfűtés városunkban

2018. 09. 25.

Elindult a távfűtés városunkban

teljes hír »

Elkezdődött a belvárosi távhő- rendszer fejlesztése

2018. 09. 25.

Az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakozását és a rendszer korszerűsítését célzó KEHOP 5.3.1. pályázat első ütemének keretében megkezdődött a TERMOSTAR Kft. belvárosi távhőrendszerének fejlesztése.

A beruházással kapcsolatos kérdésekkel hívja infóvonalunkat: 06 / 80 / 205-223

teljes hír »

Téli rezsi- csökkentés

2018. 03. 20.

 

a Kormány 39/2018. (III.12) Korm. rendeletének végrehajtásáról a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről

 

teljes hír »